Rzeczoznawca samochodowy

W związku z bardzo dynamicznie rozwijającym się zapotrzebowaniem na usługi rzeczoznawcy samochodowego na polskim rynku oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc wśród klientów indywidualnych, firm, instytucji, urzędów czy zakładów ubezpieczeń wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom świadcząc szeroko pojęte usługi rzeczoznawcze m.in. w zakresie:

Wycena wartości rynkowej pojazdu - Łódź

Potrzeby ubezpieczeniowe

 • szacowanie sumy ubezpieczenia przy zawieraniu ubezpieczenia AC/KR
 • określenie przez rzeczoznawcę samochodowego utraty wartości pojazdu, wynikająca ze zdarzeń losowych, dotyczących odpowiedzialności cywilnej, sprawcy zdarzenia

Urzędów celnych i/lub skarbowych jako podstawa ustalania wysokości podatków: cła, akcyzy, opłaty skarbowej,

Instytucji finansowych

 • w sytuacji, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie (kredytu, pożyczki, zastawu)
 • przy sprzedaży dla transakcji przeprowadzanych w formie leasingu lub pożyczki bankowej
 • dla potrzeb postępowania windykacyjnego

Dla innych celów określonych przez klienta m.in.

 • zbycie środka trwałego firmy
 • aktualizacja danych księgowych
 • pomoc rzeczoznawcy samochodowego na potrzeby przekształceń własnościowych (fuzje, likwidacje, upadłości)

Pomoc prawna i oględziny pojazdu

 • Dzięki współpracy z kancelarią prawną jesteśmy w stanie zaproponować Państwu kompleksową pomoc
 • W pierwszym etapie nasz niezależny rzeczoznawca samochodowy dokonuje oględzin pojazdu
 • Następnie weryfikuje kosztorys jaki otrzymaliście Państwo od ubezpieczyciela
 • Ostatecznie możemy zaproponować dopłatę do odszkodowania lub inną formę pomocy prawnej

Ocena stanu technicznego pojazdu - Łódź

 • Niezależny rzeczoznawca motoryzacyjny przygotowuje dokładną ekspertyzę stanu technicznego pojazdu

Ustalenie kosztów napraw powypadkowych i pokolizyjnych

 • Ustalenie przez rzeczoznawcę motoryzacyjnego zakresu pokolizyjnych uszkodzeń pojazdu
 • Kosztorysowanie napraw
 • Weryfikacje kosztorysów
 • Weryfikacja zasadności poniesienia kosztów napraw
 • Wycena szkody "całkowitej" samochodu

Opinie techniczne i ekspertyzy

 • Nasz niezależny rzeczoznawca samochodowy wystawia opinie dotyczące szacowania wartości pojazdu, kalkulacji kosztów napraw, opisu zakresu możliwych uszkodzeń i dysfunkcji, przygotowywane są na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych, przed organami podatkowymi (urzędy skarbowe i celne), Towarzystwami Ubezpieczeniowymi
 • Oględziny pojazdu wykonywane są na terenie Łodzi i w okolicy
 • Opinie przed zakupem pojazdu – weryfikacja ewentualnych wcześniejszych uszkodzeń, przeprowadzonej naprawy
 • Innego rodzaju opinie rzeczoznawcy samochodowego, z zakresu techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego, mające zastosowanie w procesie likwidacji szkody
Mail

Skontaktuj się z nami

Biuro Likwidacji Szkód

Arkadiusz Kotarski

ul. Żubardzka 9 / 5

91-022 Łódź

 

+48 503-088-086

biuro@mialemszkode.pl

Wyślij do nas wiadomość